Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Biuro Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXV/2018 z dnia 27 lutego 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Inne akty prawne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-4.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-3.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie - 2.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiany w statucie-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Statut Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "protokół.pdf"

05.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 261/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 260/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Śro-dowiska dla Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 259/XXXV/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 258/XXXV/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia za-wodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 257/XXXV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 27/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015r. o ustaleniu wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 256/XXXV/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 254/XXXV/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 253/XXXV/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... następna