Rejestr zmian w biuletynie

17.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wysokość stawek czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wysokość stawek czynszu najmu lokali użytkowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 593-2014-zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 336/XL/2010 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 sierpnia 2010 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Skład społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Program gospodargi zasobem mieszkaniowym gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne 2009
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 252/2012 Wójta Gminy Debowiec z dnia 5.04.2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o kryteriach dochodowych 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lista oczekujacych na przyznanie lokalu socjalnego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Skład Społecznej komisji mieszkaniowej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zarządzenie 119.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 326/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przyjęcia programu ułatwiania spłaty należności związanych z najmem lokali gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały 66..pdf"
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 192/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2017-2021”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 297/XXXV/09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Dębowiec oraz jednostek orgaizacyjnych mających chatakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmiana uchwały nr 66.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Lokale przeznaczone do remontu wykonywanego we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz lokale powstałe w drodze adaptacji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogólne zasady postępowania przy ubieganiu się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Lokale socjalne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 66/VIII/2011 z 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
REGULAMIN rozliczania kosztów zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych, częściach wspólnych budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec o
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 75/IX/07 z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dębowiec
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

15.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Decyzja o uznaniu poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o odroczeniu służby wojskowej poborowego, lub zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkały
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z pobytu czasowego powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt stały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego do 2 miesięcy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Decyzja o wymeldowaniu osoby z pobytu stałego
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wnioske o wydanie dowodu osobistego
Dotyczy dokumentu:
Sprawy dotyczące wydania dowodu osobistego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie decyzji o umiejscowieniu w polskich księgach stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

11.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej za 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... następna