Rejestr zmian w biuletynie

10.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o dyżurach w dniu 12 czerwca 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - Ośrodek zdrowia w budynku przy ul. Katowickiej 3 w Dębowcu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - Ośrodek zdrowia w budynku przy ul. Katowickiej 3 w Dębowcu.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "ZAWIADOMIENIE - rozstrzygnięciebip.pdf" na "ZAWIADOMIENIE O ROSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego - Ośrodek zdrowia w budynku przy ul. Katowickiej 3 w Dębowcu.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE - rozstrzygnięcie bip.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowiec o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowiec o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "obwieszczenie_o_obwodzie_240306-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowiec o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dębowiec o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 135/XV/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 134/XV/2020 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 133/XV/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ogrodzona w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 132/XV/2020 w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 130/XV/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 129/XV/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 128/XV/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "uchwała-rozpatrzenie petycji.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "odpady-analiza ceny-przetarg-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja dot. niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Dodano załącznik "petycja-odpowiedź.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna