Przemysław Żebrok

Dawne stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Simoradzu