Katarzyna Rymar

Dawne stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu