Felicja Dudzińska

Dawne stanowisko
Dyrektor Gimnazjum w Dębowcu