Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2021 12:13 UCHWAŁA NR 185/XX/2021 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2021 rok.
11.02.2021 12:12 UCHWAŁA NR 184/XX/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2021 rok.
11.02.2021 12:10 UCHWAŁA NR 183/XX/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
11.02.2021 12:09 UCHWAŁA NR 182/XX/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 296/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dębowiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków przez operatorów i przewoźników
11.02.2021 12:07 UCHWAŁA NR 181/XX/2021 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
11.02.2021 12:06 UCHWAŁA NR 180/XX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 694/11 obręb geodezyjny Ogrodzona
11.02.2021 12:05 UCHWAŁA NR 179/XX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne 693/5, 694/10, 728/4, 729/1 obręb geodezyjny Ogrodzona
11.02.2021 12:04 UCHWAŁA NR 178/XX/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
11.02.2021 12:02 UCHWAŁA NR 177/XX/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r.
11.02.2021 11:43 UCHWAŁA NR 176/XX/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021-2027

1 2 następna