Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2020 13:30 Uchwała nr 110/XII/2020 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością
05.02.2020 13:29 Uchwała nr 109/XII/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
05.02.2020 13:28 Uchwała nr 108/XII/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2020 rok
05.02.2020 13:27 Uchwała nr 106/XII/2020 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
05.02.2020 13:27 Uchwała nr 107/XII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2019/2020
05.02.2020 13:25 Uchwała nr 104/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
05.02.2020 13:25 Uchwała nr 105/XII/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/XI/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
05.02.2020 13:24 Uchwała nr 103/XII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2020 r.
05.02.2020 13:23 Uchwała nr 102/XII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026