Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2019 14:49 RGW.271.19.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2020-2023.
28.11.2019 16:02 RGW.271.18.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2020-2023.
23.10.2019 12:04 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
26.09.2019 13:22 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizację drogi gminnej ul. Sienna w Simoradzu
28.05.2019 13:46 RGW.271.15.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: emont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
13.05.2019 13:19 RGW.271.14.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: emont instalacji teleinformatycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Dębowcu
13.05.2019 12:12 RGW.271.13.2019 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym: Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
15.04.2019 11:53 RGW.271.12.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
15.04.2019 11:12 RGW.271.11.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
12.04.2019 12:26 RGW.271.10.2019 Zamówienie publiczne nieograniczone - Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec

1 2 następna