Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.05.2019 13:46 RGW.271.15.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: emont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
13.05.2019 13:19 RGW.271.14.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: emont instalacji teleinformatycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Dębowcu
13.05.2019 12:12 RGW.271.13.2019 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym: Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
15.04.2019 11:53 RGW.271.12.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
15.04.2019 11:12 RGW.271.11.2019 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Remont instalacji elektrycznej oraz wymiana opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec
12.04.2019 12:26 RGW.271.10.2019 Zamówienie publiczne nieograniczone - Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec
12.04.2019 11:08 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.
20.03.2019 11:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
19.03.2019 14:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu.
15.03.2019 12:13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego w Iskrzyczynie w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gm. Dębowiec.

1 2 następna