Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2017 12:05 Uchwała Nr 239/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
27.12.2017 12:04 Uchwała Nr 238/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025
27.12.2017 12:03 Uchwała Nr 237/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
27.12.2017 12:01 Uchwała Nr 236/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
27.12.2017 12:00 Uchwała Nr 235/XXXIII/2017 z dnia 13 grudnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
08.11.2017 13:49 Uchwała nr 234/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Dębowiec.
08.11.2017 13:48 Uchwała nr 233/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany uchwały nr 145/XIX/2012 Rady Gminy Dębowiec dnia 28 czerwca 2012r. nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.
08.11.2017 13:47 Uchwała nr 232/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zniesienia formy ochrony jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody.
08.11.2017 13:44 Uchwała nr 231/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawieuchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
08.11.2017 12:14 Uchwała nr 230/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

1 2 3 4 5 następna