Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2015 07:16 Informacja o składzie komisji_Ogrodzona
02.09.2015 07:15 Informacja o składzie komisji_Simoradz
02.09.2015 07:15 Informacja o składzie komisji_Iskrzyczyn
02.09.2015 07:14 Informacja o składzie komisji_Dębowiec
02.09.2015 07:14 Informacja o składzie komisji_Kostkowice
25.08.2015 09:20 Informacja o spisie osób uprawnionych do udziału w Referenfum
18.08.2015 13:01 Składy obwodowych komisji do spraw referendum
27.07.2015 13:28 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Dębowiec w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.
02.07.2015 15:19 Wykaz miejsc na obszarze Gminy Dębowiec przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym, w dniu 6 września 2015 r.
29.06.2015 10:34 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

1 2 następna