Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2013 10:52 360/2012 Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
10.10.2012 09:27 317/2012 Zarządzenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
17.09.2012 13:33 306/2012 Zarządzenie Nr 306/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej
05.09.2012 10:55 299/2012 Zarządzenie Nr 299/2012 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej oraz określenia zasad i trybu przeprowadzenia II przetargu ustnego nie
19.06.2012 09:04 267/2012 Zarządzenie Nr 267/2012 w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej oraz okreslenia zasad i trybu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 11/27 w Simor
06.04.2012 09:31 252/2012 Zarządzenie Nr 252/2012 Wójta Gminy Debowiec z dnia 5.04.2012 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
29.02.2012 07:57 232/2012 Zarządzenie nr 232/2012 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 27.02.2012 r. w sprawie powałania komisji ds. postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Pol
23.02.2012 09:11 Zarządzenie nr 229/2012 Wójta Gminy Dębowiec, w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
22.02.2012 11:28 227/2012 Zarządzenie nr 227/2012 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dębowiec
20.01.2012 11:51 ZARZĄDZENIE NR 220/2012 w sprawie powołania gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ustalenia jego składu osobowego.