Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.10.2011 14:44 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 700.000 PLN
05.10.2011 10:02 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012.
18.08.2011 15:03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dowożenie uczniów do Gimnazjum w Dębowcu z terenu Gminy Dębowiec w roku szkolnym 2011/2012
12.07.2011 10:35 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej.
04.07.2011 11:28 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej Na Zadki w Ogrodzonej
16.05.2011 16:03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej k. Brudnego w Simoradzu.
16.05.2011 15:52 Ogłoszenie o przetyargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi gminnej k. Sikory w Iskrzyczynie.
22.03.2011 14:25 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu.
14.03.2011 13:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu
28.02.2011 15:24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowa oświetlenia na ul. Polnej, Rajskiej i Żniwnej w Dębowcu.

1 2 następna