Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2009 09:23 w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Dębowiec
10.12.2009 10:09 w sprawie upoważnienia pani Zofii Stabrawy - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakr
23.11.2009 14:59 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
10.11.2009 10:08 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości w Łączce
29.10.2009 14:36 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO
07.10.2009 12:20 Zarządzenie Wójta Gminy Debowiec w sprawie powołania komisji ds. postępowania z dokumentami z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
24.09.2009 13:31 Zmiana "Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Debowiec"
15.09.2009 14:51 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Łączce
08.09.2009 11:47 Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu i zasad przeprowadzania słuzby przygotowawczej
07.08.2009 11:53 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Dębowiec regulaminu okresowej oceny pracowników

1 2 3 następna