Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.11.2021 12:27 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec
19.11.2021 12:27 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2022 rok
19.11.2021 12:26 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok
01.09.2021 10:14 Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku
22.04.2021 09:58 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok
16.03.2021 10:29 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dębowiec wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
01.12.2020 13:32 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2021 rok
01.12.2020 13:27 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021 - 2027
01.12.2020 13:26 Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Dębowiec projekcie uchwały budżetowej Gminy Dębowiec na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
10.09.2020 08:35 Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Dębowiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

1 2 3 4 5 6 następna