Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2009 13:12 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej
17.11.2008 14:47 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie okreslenia zakresu zadań Referatu Spraw Społecznych i Organizacyjnych
17.11.2008 14:43 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie okreslenia zadań wykonywanych na samodzielnym stanowisku ds. utrzymania dróg i inwestycji gminnych
29.10.2008 13:03 Zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Dębowiec
12.09.2008 09:19 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
12.09.2008 09:12 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r.
12.09.2008 09:03 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy
21.08.2008 10:25 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie określenia zasad i trybu ustalania bonifikaty od ceny nieruchomości będącej lokalem mieszkalnym, zbywanej na rzecz osoby fizycznej lub prawnej
21.08.2008 10:23 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków dotyczących wydania zezwolenia na wycinkę drzew i ustalenia zasad i soposobu dokumentowania jej pracy
25.07.2008 09:29 Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie realizacji porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Cieszyński zadań związanych z utrzymaniem zieleni przy drogach powiatowych na terenie Gminy

1 2 3 następna