Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2009 15:05 Ogłoszenie o wyborze ofert na:Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu Kostkowie, 5)
03.11.2008 14:39 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009" –
28.10.2008 15:12 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
27.10.2008 14:40 Ogłoszenie o wyborze ofert na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec”w sezonie zimowym 2008/2009"
20.10.2008 14:57 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu”
20.10.2008 14:46 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu”.
10.10.2008 16:20 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Wykonanie zjazdu i drogi dojazdowej do parkingu wraz z chodnikiem przy Szkole Podstawowej w Dębowcu”.
26.09.2008 14:56 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na:„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu”
17.09.2008 15:53 Ogłoszenie o wyborze oferty na: „Remont drogi gminnej rolniczej „Małachowski” pgr. 1234/2, 1233/18 w Dębowcu”
22.08.2008 15:06 Ogłoszenie o wyborze oferty:„Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”

1 2 następna