Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2008 16:52 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) dla obrębu: Gumna, 2) dla obrębu Dębowiec, 3) dla obrębu Łączka, 4) dla obrębu K
07.10.2008 10:54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2008/2009"
02.10.2008 13:03 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
29.09.2008 16:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu”
20.09.2008 18:06 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„ Remont drogi gminnej „NA PIASKI” w miejscowości Łączka w gminie Dębowiec”
05.09.2008 17:31 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:„Wykonanie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni asfaltobetonowej na boisku sportowym Gimnazjum w Dębowcu”
26.08.2008 10:27 Ogłoszenie o przetaru nieograniczonym: Remont drogi gminnej rolniczej „Małachowski” pgr 1234/2, 1233/18 w Dębowcu
07.08.2008 16:17 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Aktualizację projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”
09.06.2008 09:16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Roboty w zakresie czyszczenia rowów na terenie Gminy Dębowiec
16.05.2008 14:42 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Dębowiec.

1 2 następna