Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2013 10:41 444/2013 Zarządzenie nr 444/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
13.06.2013 10:39 445/2013 Zarządzenie nr 445/2013 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia elektronicznego zarządzania dokumentacją
03.06.2013 08:51 436/2013 Zarządzenie nr 436/2013 w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec
03.06.2013 08:05 437/2013 Zarządzenie nr 437/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości 801/
16.05.2013 10:15 433/2013 Zarządzenie nr 433/2013 Wójta Gminy Dębowiec z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas oznaczony 10 lat, w trybie bezprzetargowym oraz spor
13.05.2013 11:40 430/2013 Zarządzenie Nr 430/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 90/9 w Og
19.04.2013 09:11 416/2013 Zarządzenie Nr 416/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 808/10 w Simoradzu
19.04.2013 09:01 418/2013 Zarządzenie Nr 418/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu i zatwierdzenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i socjalne
20.03.2013 11:32 401/2013 Zarządzenie Nr 401/2013 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec przeznaczonych do sprzedaży, do oddani
13.03.2013 10:56 400/2013 Zarządzenie z dnia 13.03.2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz zasad i trybu przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości 801/2 w Gumnach

1 2 3 4 5 następna