Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2005 11:28 Uchwała Nr 220/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
07.07.2005 11:25 Uchwała Nr 219/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dębowiec.
07.07.2005 11:23 Uchwała Nr 218/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dębowiec.
07.07.2005 11:05 Uchwała Nr 217/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 45/V/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Gminy Dębowiec.
07.07.2005 11:03 Uchwała Nr 216/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną.
07.07.2005 11:02 Uchwała Nr 215/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
07.07.2005 11:00 Uchwała Nr 214/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały RG Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków GF
07.07.2005 10:45 Uchwała Nr 213/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 174/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r.
07.07.2005 10:40 Uchwała Nr 212/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005r.
07.07.2005 10:38 Uchwała Nr 211/ XXIV/ 05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 maja 2005r. Nr 203/XXIII/05

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna