Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2006 11:32 UCHWAŁA nr 240/XXVI/05 w sprawie: uchylenia uchwały nr 53/VI/03 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30.06.03
09.01.2006 11:24 U C H W A Ł A Nr 239/XXVI/05 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 174/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r
09.01.2006 11:20 w sprawie: zmian budżetu Gmin UCHWAŁA nr 238/XXVI/05 w sprawie: zmian budżetu Gminy na 2005r
09.01.2006 11:06 UCHWAŁA NR 237/XXVI/2005
18.10.2005 10:55 Uchwała Nr 236/XXV/05 w sprawie: określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
18.10.2005 10:52 Uchwała Nr 235/XXV/05 w sprawie: przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”
18.10.2005 10:50 Uchwała Nr 234/XXV/05 w sprawie: zaliczenia części drogi powiatowej nr S 2618 Kostkowice – Ogrodzona na odcinku 1,438 km do kategorii dróg gminnych Gminy Dębowiec
18.10.2005 10:43 Uchwała 233/XXV/05 w sprawie: Zgłoszenia wniosku dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej w Iskrzyczynie do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska
18.10.2005 10:32 Uchwała Nr 232/XXV/05 w sprawie: zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2006
18.10.2005 10:29 Uchwała Nr 231/XXV/05 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 215/XXIV/05 z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚr.i GW

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna