Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2021 12:07 UCHWAŁA NR 204/XXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części działki nr 44/5 obręb Iskrzyczyn
02.06.2021 11:43 UCHWAŁA NR 203/XXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 44/5 obręb Iskrzyczyn na czas nieoznaczony
02.06.2021 11:42 UCHWAŁA NR 202/XXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości
02.06.2021 11:41 UCHWAŁA NR 201/XXII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 181/3 obręb geodezyjny Dębowiec
02.06.2021 11:40 UCHWAŁA NR 200/XXII/2021 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków
02.06.2021 11:39 UCHWAŁA NR 199/XXII/2021 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2021-2026
02.06.2021 11:38 UCHWAŁA NR 198/XXII/2021 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
02.06.2021 11:37 UCHWAŁA NR 197/XXII/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2021 r.
02.06.2021 11:36 UCHWAŁA NR 196/XXII/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu, celem dofinansowania transportu zbiorowego w 2021 r.
02.06.2021 11:35 UCHWAŁA NR 195/XXII/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna