Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2021 14:43 UCHWAŁA NR 248/XXVI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie” w 2022 roku
09.12.2021 14:42 UCHWAŁA NR 247/XXVI/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2022 r.
09.12.2021 14:41 UCHWAŁA NR 246/XXVI/2021 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2022 r.
09.12.2021 14:40 UCHWAŁA NR 245/XXVI/2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022-2027
09.12.2021 14:37 UCHWAŁA NR 244/XXVI/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2021 14:08 UCHWAŁA NR 243/XXVI/2021 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.12.2021 14:07 UCHWAŁA NR 242/XXVI/2021 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
09.12.2021 14:00 UCHWAŁA NR 241/XXVI/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022 r.
09.12.2021 13:59 UCHWAŁA NR 240/XXVI/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r.
09.12.2021 13:58 UCHWAŁA nr 239/XXVI/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2021 -2027

1 2 3 4 5 6 następna