Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2020 11:54 Uchwała nr 123/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczonyUchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 537/76 obręb Dębowiec na czas nieoznaczony
11.05.2020 11:52 Uchwała nr 122/XIV/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2020 r.
11.05.2020 11:48 Uchwała nr 121/XIV/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
28.04.2020 11:41 Uchwała nr 119/XIII/2020 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
28.04.2020 11:41 Uchwała nr 120/XIII/2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Gumna
28.04.2020 11:40 Uchwała nr 117/XIII/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
28.04.2020 11:40 Uchwała nr 118/XIII/2020 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
28.04.2020 11:33 Uchwała nr 116/XIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 3/19 obręb geodezyjny Simoradz
28.04.2020 11:28 Uchwała nr 114/XIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
28.04.2020 11:28 Uchwała nr 115/XIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1090/4 obręb geodezyjny Simoradz

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna