Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.06.2020 09:31 Uchwała nr 134/XV/2020 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec
09.06.2020 09:30 Uchwała nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu
09.06.2020 09:30 Uchwała nr 132/XV/2020 w sprawie wniosku o podjęcie uchwały zwalniającej TAURON Dystrybucja S.A. z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności podatku od nieruchomości
09.06.2020 09:28 Uchwała nr 129/XV/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
09.06.2020 09:28 Uchwała nr 130/XV/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia
09.06.2020 09:27 Uchwała nr 128/XV/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026.
11.05.2020 12:12 Uchwała nr 127/XIV/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości
11.05.2020 12:11 Uchwała nr 126/XIV/2020 w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
11.05.2020 12:08 Uchwała nr 125/XIV/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Śląskiego
11.05.2020 12:07 Uchwała nr 124/XIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony części działki nr 537/76 obręb Dębowiec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna