Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2020 12:43 Uchwała nr 154/XVIII/2020 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2021 r.
10.11.2020 12:42 Uchwała nr 152/XVIII/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 r.
10.11.2020 12:41 Uchwała nr 151/XVIII/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
10.11.2020 12:40 Uchwała nr 150/XVIII/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
10.11.2020 12:38 Uchwała nr 149/XVIII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026
02.09.2020 09:14 Uchwała nr 148/XVII/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia
02.09.2020 09:13 Uchwała nr 147/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2020/2021
02.09.2020 09:12 Uchwała nr 146/XVII/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dębowiec na lata 2020-2023"
02.09.2020 09:11 Uchwała nr 145/XVII/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 199/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.09.2020 09:10 Uchwała nr 144/XVII/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna