Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2020 08:41 Uchwała nr 173/XIX/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Gumna w sprawie podjęcia uchwały o Inicjatywie Lokalnej
22.12.2020 08:40 Uchwała nr 172/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 71/VIII/2011 Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
22.12.2020 08:39 Uchwała nr 171/XIX/2020 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
22.12.2020 08:38 Uchwała nr 170/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 249/XXXIV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec
22.12.2020 08:37 Uchwała nr 169/XIX/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
22.12.2020 08:36 Uchwała nr 168/XIX/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Łączce”
22.12.2020 08:35 Uchwała nr 167/XIX/2020 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
22.12.2020 08:32 Uchwała nr 166/XIX/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
22.12.2020 08:31 Uchwała nr 165/XIX/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2021 r.
22.12.2020 08:29 Uchwała nr 164/XIX/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2021 r.

1 2 3 4 5 6 następna