Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 10:33 Uchwała nr 141/XVI/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r.
06.07.2020 10:32 Uchwała nr 140/XVI/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
06.07.2020 10:31 Uchwała nr 138/XVI/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest
06.07.2020 10:31 Uchwała nr 139/XVI/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania
06.07.2020 10:30 Uchwała nr 137/XVI/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
06.07.2020 10:29 Uchwała nr 136/XVI/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2020-2026
09.06.2020 09:32 Uchwała nr 135/XV/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu
09.06.2020 09:31 Uchwała nr 133/XV/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców sołectwa Ogrodzona w sprawie niezadowolenia z podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
09.06.2020 09:31 Uchwała nr 134/XV/2020 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ochrony hodowli owiec
09.06.2020 09:30 Uchwała nr 131/XV/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 157/XXII/2016 rady Gminy Dębowiec z dnia 26 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu

1 2 3 4 następna