Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2018 08:04 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu
10.09.2018 11:49 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie sposobu zgłaszania, przez komitety wyborcze, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
10.09.2018 11:09 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń powiatowych i gminnych/miejskich komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
10.09.2018 10:57 Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
28.08.2018 12:59 Zarządzenie nr 120/2018 Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Dębowiec, Rady Powiatu Cieszyńskiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyborów Wójta w dniu 21 października 2018r.
24.08.2018 13:10 Obwieszczenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Dębowcu dla wyborów do Rady Gminy Dębowiec oraz wyborów Wójta Gminy Dębowiec w dniu 21 października 2018r.
24.08.2018 13:09 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie dla wyborów do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 21 października 2018r.
24.08.2018 13:05 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w dniu 21 października 2018r.
14.08.2018 13:23 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów.
03.07.2018 12:18 Uchwała nr 262/XXXVI/2018 Rady Gminy Dębowiec w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

poprzednia 1 2 3 4 następna