Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2018 10:07 Uchwała Nr 246/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2018 rok.
23.01.2018 10:06 Uchwała Nr 245/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
23.01.2018 10:05 Uchwała Nr 244/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Skoczowie
23.01.2018 10:04 Uchwała Nr 243/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020
23.01.2018 10:03 Uchwała Nr 242/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”
23.01.2018 10:02 Uchwała Nr 241/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
23.01.2018 10:01 Uchwała Nr 240/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.

poprzednia 2 3 4 5 6 7