Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.03.2018 11:32 Uchwała nr 256/XXXV/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
05.03.2018 11:28 Uchwała nr 255/XXXV/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr 242/XXXIV/2018 Rady Gminy Dę-bowiec z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec”.
05.03.2018 11:28 Uchwała nr 254/XXXV/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
05.03.2018 11:27 Uchwała nr 253/XXXV/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
23.01.2018 10:37 Uchwała Nr 252/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
23.01.2018 10:13 Uchwała Nr 251/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
23.01.2018 10:13 Uchwała Nr 250/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2018 rok.
23.01.2018 10:12 Uchwała Nr 249/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Dębowiec.
23.01.2018 10:11 Uchwała Nr 248/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1361/4 obręb geodezyjny Dębowiec.
23.01.2018 10:08 Uchwała Nr 247/XXXIV/2018 z dnia 12 stycznia 2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody jednego drzewa uznanego za pomnik przyrody

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna