Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2018 14:09 Uchwała nr 277/XXXIX/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do 1m³ odprowadzonych ścieków.
05.06.2018 14:07 Uchwała nr 274/XXXIX/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
05.06.2018 14:07 Uchwała nr 275/XXXIX/2018 w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dębowiec” w ramach PROW 2014-2020.
05.06.2018 14:06 Uchwała nr 273/XXXIX/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
30.04.2018 13:16 Uchwała nr 272/XXXVIII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 770/3 obręb geodezyjny Iskrzyczyn.
30.04.2018 13:15 Uchwała nr 271/XXXVIII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
30.04.2018 13:14 Uchwała nr 270/XXXVIII/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 256/XXXV/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
30.04.2018 13:12 Uchwała nr 268/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
30.04.2018 13:12 Uchwała nr 269/XXXVIII/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
17.04.2018 12:06 Uchwała nr 267/XXXVII/2018 sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna