Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2018 12:58 Uchwała nr 296/XLII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
27.09.2018 12:57 Uchwała nr 295/XLII/2018 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fun-dusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
27.09.2018 12:35 Uchwała nr 294/XLII/2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2018r.
27.09.2018 12:34 Uchwała nr 293/XLII/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2018-2025.
23.08.2018 13:09 Uchwała nr 292/XLI/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Cieszyńskiemu.
23.08.2018 13:07 Uchwała nr 290/XLI/2018 w sprawie wyrażenia zgody na najem części działki nr 3/19 obręb Simoradz na czas nieoznaczony.
23.08.2018 13:07 Uchwała nr 291/XLI/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie Gminy Dębowiec.
23.08.2018 13:06 Uchwała nr 289/XLI/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
23.08.2018 13:06 Uchwała nr 288/XLI/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dębowiec.
23.08.2018 13:05 Uchwała nr 287/XLI/2018 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna