Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2019 12:19 Petycja do Kierownika Jednostki - Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplony gaz ziemny, etc.
15.03.2019 12:19 Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
13.11.2018 13:20 Petycja do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
15.10.2018 11:58 Petycja o próbę wdrożenia w Gminie - rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych - Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii z dnia 13.09.2018r.
03.09.2018 08:09 Petycja o przeprowadzenie analizy i rozważnie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną - Szulc-Efekt sp. z o.o.
20.02.2017 12:41 Petycja w sprawie umieszczenia wniosku - zapytań o udzielenie informacji publicznej z zakresu Bezpieczeństwa Informacji - Szulc Efekt sp. z o. o.

poprzednia 1 2