Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.04.2017 09:51 Uchwała nr 199/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
06.04.2017 09:50 Uchwała nr 198/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017 r.
06.04.2017 09:49 Uchwała nr 197/XXVI/2017 z dnia 28 marca 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
16.02.2017 11:46 Uchwała nr 196/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie planów pracy Rady Gminy.
16.02.2017 11:45 Uchwała nr 195/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie planów pracy komisji Rady Gminy.
16.02.2017 11:34 Uchwała nr 194/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
16.02.2017 11:33 Uchwała nr 193/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
16.02.2017 11:30 Uchwała nr 192/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie ustalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dębowiec na lata 2017-2021”
16.02.2017 11:28 Uchwała nr 191/XXV/2017 z dnia 7 lutego 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5