Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2017 12:12 Uchwała nr 229/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
08.11.2017 12:11 Uchwała nr 228/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dębowcu.
08.11.2017 12:09 Uchwała nr 227/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018r
08.11.2017 12:08 Uchwała nr 226/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.
08.11.2017 12:07 Uchwała nr 225/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2018r.
08.11.2017 12:06 Uchwała nr 224/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
08.11.2017 12:05 Uchwała nr 223/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.
08.11.2017 12:04 Uchwała nr 222/XXXII/2017 z dnia 31 października 2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024
02.10.2017 08:44 Uchwała nr 221/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
02.10.2017 08:43 Uchwała nr 220/XXXI/2017 z dnia 19 września 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna