Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.09.2004 10:46 Uchwała Nr 141/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004r.
24.09.2004 10:43 Uchwała Nr 140/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
09.07.2004 13:14 Uchwała Nr 139/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Dębowiec i zatwierdzenia regulaminu jej przyznawania
09.07.2004 13:12 Uchwała Nr 138/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Dębowiec
09.07.2004 13:07 Uchwała Nr 137/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Debowiec
09.07.2004 13:06 Uchwała Nr 136/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Debowiec
09.07.2004 13:04 Uchwała Nr 135/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawei przystąpienia o zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec"
09.07.2004 12:55 Uchwała Nr 134/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w spr.uchylenia uchwały nr 20/II/02 RG Dębowiec z dnia 11.12.2002 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrz. Gm. Dęb
09.07.2004 12:54 Uchwała Nr 133/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w spr.uchylenia uchwały nr 19/II/02 RG Dębowiec z dnia 11.12.2002 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrz. Gm. Dęb
09.07.2004 12:53 Uchwała Nr 132/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w spr.uchylenia uchwały nr 18/II/02 RG Dębowiec z dnia 11.12.2002 r. w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrz. Gm. Dęb

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna