Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2004 09:18 Uchwała Nr 151/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 122/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku ISE
27.10.2004 09:15 Uchwała Nr 150/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW
27.10.2004 09:12 Uchwała nr 149/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok
24.09.2004 11:06 Uchwała Nr 148/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie wytypowania kandydata na członka Rejonowej Rady Doradztwa Rolniczego w Cieszynie.
24.09.2004 11:04 Uchwała Nr 147/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24.09.2004 11:02 Uchwała Nr 146/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
24.09.2004 11:00 Uchwała Nr 145/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 123/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w BISE
24.09.2004 10:59 Uchwałą Nr 144/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 122/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w BISE
24.09.2004 10:56 Uchwała Nr 143/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec na lata 2004 - 2006
24.09.2004 10:49 Uchwała Nr 142/XVI/04 z dnia 28 lipca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 –

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna