Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2004 13:46 Uchwała Nr 161/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości
20.12.2004 12:21 Uchwała Nr 160/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy ....
27.10.2004 10:16 Uchwała Nr 159/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
27.10.2004 10:12 Uchwała Nr 158/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin .
27.10.2004 10:08 Uchwała Nr 157/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i przedszkoli z Gminy Dębowiec za ich osiągni
27.10.2004 10:04 Uchwała Nr 156/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie określenia zasad udzielania pomocy finansowej przez Gminę Dębowiec Powiatowi Cieszyńskiemu przy modernizacji i remontach dróg powi
27.10.2004 09:28 Uchwała Nr 155/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
27.10.2004 09:23 Uchwała Nr 154/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 86/IX/04 z dnia 14 października 2003r. w sprawie przyjęcia darowizny parcel położonych w D
27.10.2004 09:22 Uchwała Nr 153/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 146/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i GW
27.10.2004 09:20 Uchwała Nr 152/XVII/04 z dnia 19 października 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 123/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku ISE

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna