Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2004 14:19 Uchwała Nr 171/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec”
20.12.2004 14:18 Uchwała Nr 170/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.
20.12.2004 14:15 Uchwała Nr 169/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o
20.12.2004 14:12 Uchwała Nr 168/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w Iskrzyczynie
20.12.2004 14:10 Uchwała Nr 167/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sprzedaży pb. Nr 24/1 położonej w Gumnach
20.12.2004 14:02 Uchwała Nr 166/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 czerwca 2004r. nr 135/XV/04 w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu „Studium uwarun
20.12.2004 14:00 Uchwała Nr 165/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyc
20.12.2004 13:54 Uchwała Nr 164/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 lipca 2004r. nr 147/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
20.12.2004 13:52 Uchwała Nr 163/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze gminy Dębowiec
20.12.2004 13:49 Uchwała Nr 162/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej oraz określenia wysokości stawek.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna