Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.07.2016 12:33 Uchwała nr 140/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 403/3 obręb geodezyjny Gumna.
05.07.2016 12:32 Uchwała nr 139/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
05.07.2016 12:31 Uchwała nr 138/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
05.07.2016 12:21 Uchwała nr 137/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Dębowiec ”LAUR DĘBOWEGO LIŚCIA”.
05.07.2016 12:19 Uchwała nr 135/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
05.07.2016 12:19 Uchwała nr 136/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie udzielenia absolutorium za 2015r.
05.07.2016 12:18 Uchwała nr 134/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
05.07.2016 12:17 Uchwała nr 133/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
28.04.2016 09:03 Uchwała nr 131/XVIII/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom publicznym na terenie sołectwa Gumna w Gminie Dębowiec.
28.04.2016 09:03 Uchwała nr 132/XVIII/2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Gumna w Gminie Dębowiec.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna