Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2016 10:36 Uchwała nr 150/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie pozbawienia części drogi publicznej „Do Leszczyny” w Ogrodzonej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania.
05.09.2016 10:34 Uchwała nr 149/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzenia ścieków.
05.09.2016 10:33 Uchwała nr 148/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2016-2025
05.09.2016 10:25 Uchwała nr 147/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
05.09.2016 10:23 Uchwała nr 145/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmiany uchwały nr 54/IX/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
05.09.2016 10:23 Uchwała nr 146/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
05.09.2016 09:55 Uchwała nr 144/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
05.09.2016 09:54 Uchwała nr 143/XXI/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
05.07.2016 12:34 Uchwała nr 141/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
05.07.2016 12:34 Uchwała nr 142/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna