Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.11.2016 10:56 Uchwała nr 170/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 338/3 obręb geodezyjny Iskrzyczyn.
23.11.2016 10:55 Uchwała nr 169/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.
23.11.2016 10:53 Uchwała nr 168/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
23.11.2016 10:52 Uchwała nr 167/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2017 r.
23.11.2016 10:50 Uchwała nr 166/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2017 r.
23.11.2016 10:49 Uchwała nr 165/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2017 r.
23.11.2016 10:48 Uchwała nr 164/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
23.11.2016 10:46 Uchwała nr 163/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
23.11.2016 10:45 Uchwała nr 162/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
05.10.2016 14:34 Uchwała nr 160/XXII/2016 z dnia 26 września 2016 w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna