Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2017 12:07 Uchwała nr 180/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2017-2024.
03.01.2017 12:05 Uchwała nr 178/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
03.01.2017 12:05 Uchwała nr 179/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
23.11.2016 11:03 Uchwała nr 177/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XXX/2006 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania
23.11.2016 11:02 Uchwała nr 176/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
23.11.2016 11:01 Uchwała nr 175/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
23.11.2016 11:00 Uchwała nr 174/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
23.11.2016 10:58 Uchwała nr 172/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 355/9 obręb geodezyjny Iskrzyczyn
23.11.2016 10:58 Uchwała nr 173/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 356/2 obręb geodezyjny Iskrzyczyn
23.11.2016 10:57 Uchwała nr 171/XXIII/2016 z dnia 15 listopada 2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 355/7 obręb geodezyjny Iskrzyczyn.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna