Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2017 12:18 Uchwała nr 190/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec
03.01.2017 12:17 Uchwała nr 189/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu
03.01.2017 12:16 Uchwała nr 187/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
03.01.2017 12:16 Uchwała nr 188/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy Dębowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
03.01.2017 12:14 Uchwała nr 185/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej
03.01.2017 12:14 Uchwała nr 186/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
03.01.2017 12:13 Uchwała nr 184/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.
03.01.2017 12:12 Uchwała nr 183/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
03.01.2017 12:10 Uchwała nr 182/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
03.01.2017 12:08 Uchwała nr 181/XXIV/2016 z dnia 27 grudnia 2016 w sprawie budżetu Gminy Dębowiec na 2017r.

1 2 3 4 5 6 następna