Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2015 11:27 Uchwała nr 65/XI/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
09.09.2015 09:43 Uchwała nr 63/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 66/VIII/2011r. Rady Gminy Dębowiec z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dębowiec.
09.09.2015 09:42 Uchwała nr 62/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego odprowadzania ścieków.
09.09.2015 09:39 Uchwała nr 61/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, dawnej DK1.
09.09.2015 09:38 Uchwała nr 60/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Dębowiec oraz odpłatności za ich użytkowanie.
09.09.2015 09:37 Uchwała nr 59/X/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
16.07.2015 08:04 Uchwała nr 58/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 36/VI/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2015 r.w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2015r.”
16.07.2015 08:03 Uchwała nr 57/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądowych
16.07.2015 08:01 Uchwała nr 55/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zamiaru nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Dębowiec prawa własności nieruchomości gruntowych w miejscowości Dębowiec w celu utworzenia drogi gminnej.
16.07.2015 08:01 Uchwała nr 56/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna