Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2015 11:42 Uchwała nr 74/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r.
06.11.2015 11:41 Uchwała nr 73/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dębowiec”
06.11.2015 11:39 Uchwała nr 72/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie wyboru ławników
06.11.2015 11:38 Uchwała nr 71/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie zmiany zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
06.11.2015 11:35 Uchwała nr 70/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.
07.10.2015 11:31 Uchwała nr 68/XI/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
07.10.2015 11:31 Uchwała nr 69/XI/2015 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
07.10.2015 11:30 Uchwała nr 67/XI/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec
07.10.2015 11:28 Uchwała nr 66/XI/2015 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 248/XXVIII/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dębowiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
07.10.2015 11:27 Uchwała nr 64/XI/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna