Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2015 10:34 Uchwała nr 84/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”
22.12.2015 10:33 Uchwała nr 83/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2016 r.
22.12.2015 10:12 Uchwała nr 82/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2016 r.
22.12.2015 10:11 Uchwała nr 81/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
22.12.2015 10:10 Uchwała nr 80/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
22.12.2015 10:09 Uchwała nr 79/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
22.12.2015 10:07 Uchwała nr 78/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.
06.11.2015 11:45 Uchwała nr 77/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie przystąpienia do Projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
06.11.2015 11:44 Uchwała nr 76/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
06.11.2015 11:43 Uchwała nr 75/XII/2015 z dnia 27 października 2015r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna