Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 12:45 Uchwała nr 94/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec.
30.12.2015 12:43 Uchwała nr 93/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
30.12.2015 12:42 Uchwała nr 92/XIV/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego
30.12.2015 12:41 Uchwała nr 91/XIV/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015r.
30.12.2015 12:40 Uchwała nr 90/XIV/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2015-2024.
22.12.2015 10:38 Uchwała nr 88/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku rolnego”.
22.12.2015 10:38 Uchwała nr 89/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku leśnego”.
22.12.2015 10:37 Uchwała nr 87/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”.
22.12.2015 10:36 Uchwała nr 86/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”.
22.12.2015 10:35 Uchwała nr 85/XIII/2015 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna