Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2015 12:53 Uchwała nr 104/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 82/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2016 r.
30.12.2015 12:52 Uchwała nr 103/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 81/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.
30.12.2015 12:51 Uchwała nr 101/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l.
30.12.2015 12:51 Uchwała nr 102/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 80/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec.
30.12.2015 12:50 Uchwała nr 100/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 248/XXVIII/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dębowiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
30.12.2015 12:49 Uchwała nr 99/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.
30.12.2015 12:48 Uchwała nr 98/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec.
30.12.2015 12:47 Uchwała nr 96/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.
30.12.2015 12:47 Uchwała nr 97/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Dębowiec w Stowarzyszeniu Rybackim „Żabi Kraj” .
30.12.2015 12:46 Uchwała nr 95/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie likwidacji filii nr 1 Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu znajdującej się w Gumnach nr 134.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna