Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2016 09:34 Uchwała nr 114/XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec.
13.01.2016 09:33 Uchwała nr 113/XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2016r.
13.01.2016 09:31 Uchwała nr 112/XV/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2016-2024.
30.12.2015 12:59 Uchwała nr 111/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 89/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku leśnego”.
30.12.2015 12:58 Uchwała nr 109/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 87/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”.
30.12.2015 12:58 Uchwała nr 110/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Informacja w sprawie podatku rolnego”.
30.12.2015 12:56 Uchwała nr 108/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 86/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek leśny”.
30.12.2015 12:55 Uchwała nr 106/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 84/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości”.
30.12.2015 12:55 Uchwała nr 107/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 85/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza „Deklaracja na podatek rolny”.
30.12.2015 12:54 Uchwała nr 105/XIV/2015 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 83/XIII/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2016 r.

1 2 3 4 5 6 następna